سخنرانی مهندس حسین قریب در اجلاس مدیران عامل ارشد و صاحبان کسب و کار

مدیران عامل ارشد و صاحبان کسب و کار ، همایش روز ۹ اسفند ۱۳۹۷، در سالن اجلاس سران برگزار گردید. مهندس حسین قریب، مشاور سرمایه‌گذاری و مدیر عامل شرکت سیتکس، یکی از مدعوین ویژه و سخنرانان در این رویداد بود که در زمینه فرصت‌های اقتصادی به سخنرانی پرداخت.